Pengurus BEM FMIPA UNESA

DAFTAR PENGURUS BEM FMIPA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERIODE 2019

Ketua              : Makmun Murod                                (Biologi           16030244012)

Wakil Ketua    : Haqqi Hidayatullah                           (Matematika    17030174020)

Sekretaris        : 1. Novita Nurul Firdaus                    (IPA                17030654066)

 1. Rama Dina                                    (Matematika    18030174062)

Bendahara       : 1. Ilmus Samawati                            (Matematika    17030174015)

 1. Prastiwi Nur Fajar Aulia               (IPA                18030654040)

Departemen Agama

Ketua              : Acmad Nur Syamsi                           (Biologi           16030204011)

Wakil               : Zahrotul Ma’asa Hamdiyah               (Biologi           16030204052)

Divisi Kajian Agama :

 1. Zuhadur Ra’is Ariyono Putra (Matematika    17030174013)
 2. Nabila Izzatul Haq                                     (Matematika    18030214027)
 3. Nurul Hikatun Uliya (Kimia             18030194003)

Divisi Kerukunan dan Toleransi Antar Umat :

 1. Indah Lailatul Rohmah (IPA                17030654064)
 2. Mustainah Isnaini (Kimia             17030194043)
 3. Farah Khalidah Khansa (Fisika             18030224053)

Departemen Pendidikan

Ketua              : Elvana Sakinah                                 (Biologi           16030204041)

Wakil               : Eka Firlinda Yana                             (Biologi           17030244060)

Divisi Penalaran :

 1. Fifi Afifah (Kimia             16030234013)
 2. Ikke Ladya Khafida (Kimia             17030194089)
 3. Ramadhan Setyo Adji Wibowo (Matematika    18030214048)
 4. Wahyu Sifasari                                    (Biologi           18030204040)

Divisi Prestasi :

 1. Varradiah Choirun Nisa’ (Kimia             17030194010)
 2. Singgih Oka Wardhana (Kimia             18030194046)

Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

Ketua              : Imam Abi Chasan Asysyadzili         (Matematika    16030214042)

Wakil               : Syahrul Wahyu Rahmatsyah             (Kimia             17030194072)

Divisi Pengembangan Mahasiswa :

 1. Nadya Eka Aristyasari (Biologi           17030204044)
 2. Aulia Dhita Nanda (Biologi           18030204076)
 3. Popy Lutfianti Deva Manan (Kimia             18030194025)

Divisi Sinergitas Ormawa :

 1. Dicky Dharmawan (Kimia             17030234010)
 2. Toni Phibeta                                     (Matematika    18030174075)
 3. Siti Fatima Az Zahro’ (Biologi           18030244001)

Departemen Seni dan Olahraga

Ketua              : Dwi Wahyu Agustina                       (Biologi           16030204055)

Wakil               : Elvin Yudha Pratama                        (Kimia             17030194075)

Divisi Seni :

 1. Lia Andini (Kimia             17030194013)
 2. Awidhia Wandi Puri Swasti             (IPA                18030654065)

Divisi Olahraga :

 1. Aldi Dwi Karunia (Matematika    16030174067)
 2. Zulfa Samawati                                     (Biologi           17030204058)
 3. Afrizal Satya Hadi             (IPA                18030654089)
 4. Jihan Fadhilah (Matematika    18030214054)

Departemen Komunikasi dan Informasi

Ketua              : Tuwuh Dwi Putra Wardana              (Matematika    16030174027)

Wakil               :  Zulfiana                                            (Biologi           17030204010)

Divisi Media :

 1. Soraya Dewi Novidya (Fisika             16030184016)
 2. Asri Mardhiyyah Wulandari (IPA                17030654016)
 3. Aina Sa’idah                                     (Matematika    18030174019)
 4. Muhammad Ali Rosyidin             (Matematika    18030174020)

Divisi Humas :

 1. Gayatri Rajadewi Mega Putri (Kimia             17030194051)
 2. Ayu Amalia                                     (Fisika             18030184074)
 3. Berliana Melanita (Biologi           18030204024)

Departemen Perekonomian dan Kewirausahaan

Ketua              : Rizki Choirul Anam                          (Matematika    16030214038)

Wakil               :  Muhammad Aminuddin Zulfi         (Matematika    17030174021)

Divisi Perekonomian :

 1. Novenia Hizkia Wulansari (Matematika    16030174036)
 2. Rizky Amallia Prastika (Kimia             17030194019)
 3. Kurrotu Aini                                                 (Kimia             18030234001)

Divisi Kewirausahaan :

 1. Reny Yulfiani                                     (Kimia             16030194044)
 2. Syefrina Rosyada             (Biologi           17030244014)
 3. Intan Wulandari (Kimia             18030194067)

Departemen Sosial dan Lingkungan

Ketua              : Dyah Putri Oktaviandany                 (Fisika             16030184010)

Wakil               :  Alfiyan Lestari                                 (Biologi           17030204013)

Divisi Sosial :

 1. Cindy Mauludiah (Kimia             17030194009)
 2. Dea Aprillia Ningsih (Biologi           17030244066)
 3. Arif Bahesti             (Matematika    18030174070)

Divisi Lingkungan :

 1. Reza Alfiyanti (Kimia             16030194057)
 2. Dwi Nur Qomariyah (IPA                17030654057)
 3. Anggi Aulidhia Rohmah                         (Fisika             18030184015)

Departemen Advokasi dan Kajian Strategis

Ketua              : Ricki Angga Rizti Yovan                 (Fisika             17030184058)

Wakil               : Siti Atik Mukmainah            ( Kimia            16030194079)

Divisi Advokasi :

 1. Hanifa Febriani ( Kimia            17030194074)
 2. Siti Aisyah Nurlatifah ( Matematika   17030174024)
 3. Dhevira Aptia Firmanda ( Kimia            18030194089)

Divisi Kajian Strategis :

 1. Angkin Ikalindhari ( Biologi          16030204066)
 2. Rizki Kurniawan ( Biologi          17030204058)
 3. Annisa Fauziah Zain ( Kimia            18030234055)
 4. Gunur Mutia Maulidy ( Kimia            18030194075)